Silt logo

Procedures Silt zijn opgestart.

Op basis van uitgevoerde onderzoeken en analyses is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hoofdbestemming is en blijft Natuur. Binnen die bestemming is sprake van het realiseren van extra Natuur(waarden) en een grotere biodiversiteit. Daarnaast zal sprake zijn van kleinschalige recreatieve mogelijkheden en een zonnepark. In het bestemmingsplan is mede in overleg met de dorpsbouwmeester een beeldkwaliteitsplan opgenomen. De kwaliteit waar Bruls bv als initiatiefnemer voor staat en wenst vast te leggen.

Het concept bestemmingsplan is ingediend bij de gemeente Beekdaelen. Na vaststelling van het ontwerp zal het college van B&W het plan ter visie leggen. Op basis van het voorgeschreven ambtelijke vooroverleg en de met de gemeente overeengekomen overeenkomst zal ontwerp ter visie legging niet lang op zich laten wachten zo is de verwachting van de initiatiefnemer.

In het kader van het bestemmingsplan en als onlosmakelijk deel van de gepresenteerde plannen van Silt is het creƫren van een waterplas een voorwaarde. Daartoe moet een ontgrondingsvergunning worden aangevraagd bij de provincie. Ook dat plan is ingediend bij de provincie en zal na goedkeuring gedurende 6 weken ter visie gelegd worden door de provincie. De ambtelijke vooroverleggen waren intensief en kritisch. Terecht, maar ook hier is de conclusie dat de aanvraag voldoet aan de wettelijk daaraan te stellen eisen.

Uiteraard hebben de initiatiefnemers geen invloed op het procedurele proces qua tijd of inhoud. Wel heeft Bruls bv er gezien de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken alle vertrouwen in en kan daar waar nodig en gevraagd extra toelichting geven.

Silt logo

Nagelbeek 87
6365 EJ Schinnen

Bedankt voor jouw aanmelding!
Oeps! Er ging iets fout.
Wellicht heeft u zich al eerder aangemeld met dit adres. Blijft u problemen ervaren mail dan naar info@beleefsilt.nl

info@beleefsilt.nl

Terug naar home