Silt logo

2022 een jaar van onderzoeken en vergunning aanvragen

Met veel enthousiasme is gewerkt aan de plannen van Silt. 2022 zal het jaar van de waarheid worden omdat dan moeten blijken of de onderbouwing met onderzoeken de toets der kritiek kan doorstaan.

Fijn dat ook de gemeente middels de samenwerkingsovereenkomst de plannen rond Silt positief benaderd. Maar voordat daadwerkelijk gestart kan worden met de realisatie van  Silt moet voldaan worden aan heel veel wettelijke criteria.

Zo moet onderzoek plaats vinden naar de hydrologie,stikstof, geluid, verkeer, externe veiligheid, en nog veel meer. Ook wordt gesproken over de mogelijke ontwikkeling en samenwerking in relatie tot het zonnepark. Pas op het moment dat de onderzoeken na toetsing door de overheden voldoen aan de wettelijke normen kan gestart worden met de aanvragen van de vergunningen en het ontwerp bestemmingsplan.

Zo zal de provincie de vergunning moeten verlenen voor de ontgraving ten behoeve van de waterplas en voor de natuurbeschermingswet. De gemeente zal de omgevingsvergunningen moeten verlenen.

De resultaten van al deze onderzoeken worden medio 2022 verwacht.

De tweede helft van 2022 zullen de plannen door de overheden gepubliceerd worden.

2022 staat ook in het teken van meer concrete afstemming met de omgeving. Daar gebruiken we in eerste instantie de breed samengestelde klankbordgroep voor.

Omdat Silt niet helemaal past in het bestaande bestemmingsplan, zal de gemeenteraad uiteindelijk een nieuw bestemmingsplan moeten vaststellen.

Als alles volgens planning verloopt, dan zou begin 2023 de schop de grond in kunnen.

Silt logo

Nagelbeek 87
6365 EJ Schinnen

Bedankt voor jouw aanmelding!
Oeps! Er ging iets fout.
Wellicht heeft u zich al eerder aangemeld met dit adres. Blijft u problemen ervaren mail dan naar info@beleefsilt.nl

info@beleefsilt.nl

Terug naar home